Game over

Dette er ikke dagen for å henge ut NRK. De gjør et smart, hederlig og prinsipielt viktig valg når de til slutt trekker seg fra dit.no.

De samarbeidende, offentlige etatene (Statens vegvesen, Ruter, Trafikanten) bør imidlertid virkelig reflektere over hvorfor de i 2009 valgte å gi grensesnittdelen av jobben til NRK, snarere enn å publisere data til de ledende aktørene i nettkartmarkedet, der Google har vært førende siden 2005.

Konklusjonen for samferdselsaktørene bør fremdeles være «å aktivt etterstrebe å levere den kvalitetssikrede informasjonsstrømmen til velkjente tilbydere som har produsert mer komplette grensesnitt».

Advertisements
Posted in NRK, Offentlige data

From essential to superfluous: Nintendo’s current lineup is irrational and wasteful

Regarding Gruber’s and Siracusa’s Nintendo disagreement, I’m siding with Gruber.
Posted in Nintendo

Om fortetning og kolonihager: Svar til Erling Røed Larsen

Kolonihagene har mange åpne plasser og fine tilbud som er tilgjengelig for hele byen. Uten slike grøntareal blir Oslo en dårlig by å vokse opp i. Continue reading

Posted in Uncategorized

«Da er Transit oppe»

From: Jan Grønbech
To: Bjørn Tennøe
Date: Tuesday 23. April 2013 21:45:10

Da er Transit oppe. Takk for at du sto på.
Mvh Jan


Jan Grønbech | Country Director
Google Norge

Som min gode fetter Fredrik nettopp skrev, «nå sprettes vel champagnen?»
Det gjør den!

Posted in Offentlige data

$923: The price to play Mario on the Wii U in Norway

Want to play New Super Mario Bros. with your kids on Nintendo’s latest console? In Norway, that’s going to cost you 923 US Dollars.

Continue reading

Posted in Nintendo

Dit.no: Svar til Sindre Østgård

Hei Sindre! Takk for konstruktivt svar.

Vi har allerede vært i kontakt per e-post bl.a. vedrørende hvorvidt dere har gitt «grundig respons». På generelt grunnlag vil jeg si at når tjenesten deres nå er sluppet, er dette første mulighet for oss utenforstående til å se hva dere faktisk leverer. Da kan antakelser erstattes med kunnskap. Noen gamle spørsmål må da stilles om igjen.

Continue reading

Posted in NRK, Offentlige data

Produktsammenlikning: Dit.no versus Google Transit (oppdatert)

Så har NRK lansert dit.no, deres konkurrent til Google Transit. De rakk det før NRKs partner Trafikanten klarte å dele rutetidene sine med Google. Dette trass i at Trafikanten har blitt instruert i å gjøre nettopp det av både Oslo Bystyre (eieren sin) og Regjeringen . I hvor stor grad delings-forsinkelsen er planlagt finner vi sannsynligvis aldri ut.

Nå som tjenesten uansett er lansert, er det interessant å se om den tilbyr merverdi for norske reisende.

Continue reading

Posted in NRK, Offentlige data