Diskusjon av NRKs opphavsrett

Jeg har opprettet en plass på GitHub for å diskutere hva vi kan gjøre for å endre NRKs opphavsrett, som jeg mener både er stenaldersk og i strid med Regjeringens eksplisitte instruksjoner.

NRK-opphavsrett-3

Mitt budskap er at NRK må endre praksis til å tillate fri gjenbruk, også kommersielt, av så mye av sitt egenproduserte innhold som overhodet mulig. Et verdifullt og enkelt gjennomførbart første steg er å åpne for gjenbruk av all tekst publisert på NRK.no der de selv har enerett på innholdet. Dette kan gjøres i en håndvending ved å endre ett enkelt avsnitt på NRK.no sin side om opphavsratt.

Er du enig? Logg deg inn på Github, stjernemerk “repository”et, og tweet videre til andre interesserte! 🙂

Vil du være med? Nederst på Github-sida er et utkast til en bloggpost som jeg tenker å sende til NRK Ytring. Klask tastaturet på nettbrettet og hiv deg med! Alt er åpent og redigerbart.

Er du fra NRK? Kan du komme med en oppfølging på
1) Det begrensede use caset rundt artikkeltekst på NRK.no, og
2) Deres oppfatning av den siterte Stortingsmeldingen?

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data. Bookmark the permalink.