Prise Herren for vår modige, politiske opposisjon

– Hei, opposisjonspolitiker Anniken Huitfeldt, vi vil gjerne ha ditt synspunkt på en politisk sak.

– Det er Regjeringen som har full informasjon om alle sider i denne saken, og den som bestemmer, sier Huitfeldt.

– Men hva mener du er riktig?

– Jeg mener dette er Regjeringens beslutning, og deres ansvar.

– Du har ingen personlig oppfatning av hvordan saken bør håndteres?

– Det er de som har full informasjon som skal ta den avgjørelsen.

– Har du forståelse for at det kan virke rart at ingen i Ap har, eller vil uttrykke, en mening om dette?

– Vi mener det vi alltid har ment, at det er Regjeringen som må håndtere dette.

– Er det viktigere å gjøre […] enn […]?

– Det er det Regjeringen som foretar en vurdering av, sier Huitfeldt.

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.