Game over

Dette er ikke dagen for å henge ut NRK. De gjør et smart, hederlig og prinsipielt viktig valg når de til slutt trekker seg fra dit.no.

De samarbeidende, offentlige etatene (Statens vegvesen, Ruter, Trafikanten) bør imidlertid virkelig reflektere over hvorfor de i 2009 valgte å gi grensesnittdelen av jobben til NRK, snarere enn å publisere data til de ledende aktørene i nettkartmarkedet, der Google har vært førende siden 2005.

Konklusjonen for samferdselsaktørene bør fremdeles være «å aktivt etterstrebe å levere den kvalitetssikrede informasjonsstrømmen til velkjente tilbydere som har produsert mer komplette grensesnitt».

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data. Bookmark the permalink.