Dit.no: Svar til Sindre Østgård

Hei Sindre! Takk for konstruktivt svar.

Vi har allerede vært i kontakt per e-post bl.a. vedrørende hvorvidt dere har gitt «grundig respons». På generelt grunnlag vil jeg si at når tjenesten deres nå er sluppet, er dette første mulighet for oss utenforstående til å se hva dere faktisk leverer. Da kan antakelser erstattes med kunnskap. Noen gamle spørsmål må da stilles om igjen.

Så har jeg kanskje ikke uttrykt meg klart nok i alle anledninger når det gjelder grenseoppdragningen mellom Google og NRK. Jeg mener ikke at NRK skal slutte fullstendig med trafikkformidling; tvert om. Det er flott at dere leverer informasjon om vinterstenging av Valdresfløya. Jeg er enig med deg i at apparatet til Vegvesenet, Ruter og NRK kvalifiserer dere til denne jobben. Spørsmålet er hvor mange lag av leveransen dere skal ta ansvar for. Her har mitt argument vært at Maps-divisjonen til Google, med sine 1100 fast ansatte og 7000 konsulenter, med stor sannsynlighet er best rustet til å levere grensesnittet.

La oss bruke ditt eksempel, vinterstenging av Valdresfløya, som utgangspunkt.

Dit.no har ikke turn-by-turn-navigering. Så vidt jeg forstår planlegger dere heller ikke å tilby det i framtiden. Dit.no har altså ikke et grensesnitt som er tilrettelagt for at man faktisk er ute og kjører bil. I følge NAF utgjør bruk av ikke-tilrettelagte mobiltjenester en «livsfare». For å nyttiggjøre seg Dit.no til bilkjøring må man altså pugge reisenruten før man gjennomfører den, snarere enn å motta hjelp underveis. Dermed oppfyller dere ikke deres egne ønsker om å være «aller mest relevant når man er på farta» og også «god og trygg».

Videre foreligger tjenesten deres på ett språk; norsk (bokmål). Ganske ofte leser man om trafikkproblemer fordi førere av utenlanske vogntog blir overrasket av norske kjøreforhold. Vil meldinger som «Nes tunnel midlertidig stengt» på et norsk nettsted de aldri har hørt om, være til hjelp for dem?

Slike betraktninger er vektige argumenter for å aktivt etterstrebe å levere den kvalitetssikrede informasjonsstrømmen til velkjente tilbydere som har produsert mer komplette grensesnitt.

Altså, anerkjenn at folk fremdeles kommer til å bruke eksempelvis turn-by-turn både på norsk, engelsk, polsk og mengder av andre språk, og at disse ikke kan få tilfredsstilt behovet sitt gjennom Dit.no. Jobb deretter målrettet for at disse brukerne får dataene NRK besitter levert via markedets ledende aktører.

Så kan dere jo selvfølgelig lage leveranser oppå disse tjenestene igjen. Da hadde dere etterlevd den strategien dere anbefaler andre bidragsytere å ta.

Og angående poenget at Google, i likhet med dere, tillater at andre bygger tjenester oppå sin egen. Det er én stor forskjell. Tjenester bygget oppå Dit.no er kun verdifulle i Norge. Tjenester bygget på Google Transit er derimot verdifulle for hele verden. Dere har selv dokumentert dette gjennom omtalen av Google Transit-mashupen Mapnificient. Her skal dere for øvrig ha kred for å ha omtalt konkurrenten deres under overskriften «genialt offentlig transport-verktøy».

Nå er uansett Dit.no lansert, og dere planlegger sikkert neste steg. Mitt tips er da først å levere kvalitetssikrede data til alle relevante, samfunnsnyttige tjenester, for så å spørre publikum hvilke behov som fremdeles ikke er tilfredsstilt? Da får lisensbetalerne mest igjen for penga.

Ett mulig eksempel er lagring av kartene til Statens Kartverk rett på mobiltelefonen. Lokal lagring er supert når mobildekningen er dårlig. Dette går kanskje an nå som dere er medlem av Norge Digitalt (et surt eple gitt deres tidligere omtale av prismodellen?).

Et annet scenarie er folk i byene som trenger (sanntids-)hjelp til å ta smarte valg underveis på en kollektivreise. Gitt at jeg allerede er på bussen; bør jeg bytte til trikk på neste holdeplass eller til T-banen om tre holdeplasser for raskest å nå målet mitt?

Ellers går det an å dra maksimal nytte av «heilnorsk»-kortet. Google vil sikkert ikke integrere skiruter med det første (selv om de har Street View i alpintbakker og på Svalbard). Og private, lokale tilbud som IKEA-bussen, Veritas-bussen og Bilkollektivet kan integreres i selve Dit.no-kartvisningen for folk som er medlemmer der. Noen kilder vil kreve en pålogging, men slikt går an å løse. Særlig innen bildeling er det potensiale for å skape reell innovasjon.

Til slutt synes jeg det er i overkant tendensiøst å skrive at «der hvor Google har som hovedinteresse å tjene penger, har vi kun brukernes behov i fokus». Google Transit ble skapt i Google Labs («enabling engineers to spend one day a week working on projects that aren’t necessarily in our job descriptions»). På den annen side er Dit.no-partner Trafikanten sitert på at «[da] Google kontaktet [Trafikanten] og ønsket data (…) var det den gangen knyttet til en for stor kostnad. Vi klarte ikke å bli enige.» … «[Vi har] ikke ubetydelige inntekter på trafikkbaserte tjenester/reiseplanleggere fra trafikkselskaper og fylkeskommuner som antas å falle bort ved den etterspurte offentliggjøringen, i tillegg til de kostnader det måtte innebære å offentliggjøre dataene» (digi.no, brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Dit.no-partnerne er like avhengig av budsjettene sine som Google.

Og ja, så synes jeg det er OK om alle kan bidra til dugnaden, selv om de måtte være «store, amerikanske og kommersielle». Når man møter store, vennlige kjemper, kan det være framgangsrikt å ikke stange i knærne deres, men heller stå på skuldrene.

Over 600 av brukerne dine har faktisk underskrevet på at de ønsker nettopp det.

 

(Dette innlegget ble også lagt inn på bloggen til NRK Beta.)

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data. Bookmark the permalink.