Produktsammenlikning: Dit.no versus Google Transit (oppdatert)

Så har NRK lansert dit.no, deres konkurrent til Google Transit. De rakk det før NRKs partner Trafikanten klarte å dele rutetidene sine med Google. Dette trass i at Trafikanten har blitt instruert i å gjøre nettopp det av både Oslo Bystyre (eieren sin) og Regjeringen . I hvor stor grad delings-forsinkelsen er planlagt finner vi sannsynligvis aldri ut.

Nå som tjenesten uansett er lansert, er det interessant å se om den tilbyr merverdi for norske reisende.

Under har jeg startet på en oppdatert utgave av kollektivinfo-sammenlikningen min fra 2010. Jeg har delt inn funksjonaliteten i «hovedtjenester» og «brukervennlighet» og scoret tjenestene etter hvor mange behov de dekker. Denne modellen kan sikkert forbedres, eksempelvis med scenarier a la brukeren Endre. Kom gjerne med innspill! Dette er hvertfall en start.

Oppdatering 1: Ref. lovendring om bruk av mobiltelefon i bil har jeg lagt til en ny kolonne om dette.

Product definition statement [A]

Dit.no: «En ny tjeneste som samler rute- og trafikkinformasjon fra hele landet – for hele landet.»

Google Transit: «Ride smarter. Plan your public transportation online.»

Google Transit er ellers en del av Google Maps, som har følgende produktdefinisjon: «Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.»

Produktsammenlikning

Dit.no Google Maps & Transit
Hovedtjenester
Planlegging av…
Kollektivreiser Ja Ja
Bilreiser Ja Ja
Sykkelturer Nei Ja
Spaserturer Nei Ja
Bilnavigator («turn by turn») Nei Ja
Sanntid Ja Ja
Trafikkproblemer Ja Ja
GPS-støtte Ja Ja
Visning av pris Nei Ja
Dekning av hele Norge Nei Nei
Lovlig å bruke under bilkjøring Nei Ja
Integrert støtte i utvalgte bilmodeller Nei Ja
Brukervennlighet
Skreddersydde applikasjoner (per mobilplattform) Nei Ja
Forhåndsinstallert på mobiltelefonen Nei På Android
God tilgjengelighet i App Store Nei Ja
Tilgjengelig i mobilens standardkart (som åpnes av andre applikasjoner) Nei På Android
Tilgjengelig fra mobilens standardkart Nei På Android og iOS
I bruk av tilreisende (turister) Nei Ja
Antall byer Ukjent ca. 500
Antall språk 1 123
Stavekontroll Ja Ja
Oversetting av landemerker Nei Ja
Kan utvides av andre («mashups») Ja Ja
Antall mashups Ukjent Ukjent
Integrasjon med kontaktliste Nei Ja
Integrasjon med kalender Nei Ja
Integrasjon med gule sider Nei Ja
Fotovisning («Street View») Nei Ja
Opplisting av holdeplasser Ja Ja
Vektortegning (perspektiv, bygninger etc.) Nei Ja
Visning av alternative ruter i kartet Nei Ja
Talestyring Nei Ja
Reiser kan bokmerkes på telefonens startskjerm Ja Ja
Kompass-støtte Nei Ja
Politisk
Bukken passer havresekken Ja Nei
Skattebetalt utvikling Ja Nei

Så vidt jeg kan se er det ikke noe innhold som differensierer tjenesten fra det som allerede eksisterer i markedet.

Over til poengberegningen. I tabellen over har jeg gitt «ja» i «hovedtjenester» 10 poeng og «ja» i «brukervennlighet» 1 poeng. «På Android» under «brukervennlighet» får 0,5 poeng. I tillegg får tjenestene 0,1 poeng for hvert språk de støtter.

Politisk-seksjonen har jeg ikke gitt poeng. Imidlertid er det problematisk at NRK velger å bli en aktør i et sakskompleks de i utgangspunktet er forpliktet til å dekke på en objektiv måte.

And the winner is…

Dit.no får 54,1 poeng.
Google Transit 139,8 poeng.
Sagt på en annen måte, Dit.no har 38,7 % av funksjonaliteten Google Transit tilbyr, vektet etter hvor verdifull funksjonaliteten er.

Under halvparten så verdifull. Ikke uventet når man velger å konkurrere med Google på Googles hjemmebane. Det blir opp til NRK å ta igjen forspranget. Ikke så sannsynlig, kanskje, gitt at Google har 7100 mann på ballen.

Jeg kan fremdeles ikke forstå hvorfor Krinken velger å ta denne kampen. Eller hvorfor vi skal betale for den.

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data. Bookmark the permalink.