Tilgjengelighet i bakevja?

I dag var jeg hos en kunde som er opptatt av tilgjengelighet på nett. De lurte på hva jeg mener om det. Jeg dro opp «kvalitet»-nettstedet til Difi. Jeg forklarte kunden at dette nettstedets budskap, slik det fremstår med eksempelets makt, er en felle for organisasjoner som vil bedre sin finnbarhet og lesbarhet. Som er det tilgjengelighet handler om i praksis.

De største «kvalitet»-manglene:

  • Avsender og mottaker: Difis nettsted er svært avsendersentrisk. Fokus er på «dette holder vi på med» i stedet for «her er verktøy som er praktiske for deg». Difi skal tilgjengeliggjøre nyttig informasjon, det er derfor nettstedet eksisterer. Men på forsiden er det eksempelvis ikke et eneste begrep som har med konkret tilgjengelighetsarbeid å gjøre.
  • Språkdrakt: Nettstedet er kun på norsk og i ei herleg saus av bokmål og nynorsk. Skal dette være eit døme til etterfølgelse? Selv ikke ordet «språk» beherskes; når man etter hvert finner en søkemotor, døper den om «språk» til «sprÃ¥k». Hva med innvandrerne? Skal ikke de ha tilgang på offentlig, norsk informasjon? Jeg søkte i kriteriesettet på begrepene «innvandrer», «morsmål», «fremmedspråklig», «urdu» og «english». På alle søkene: «Ingen treff».
  • Søk: Når man snakker om søk: Det er ikke søkeboks på forsiden. I 2012! Og når man dypnavigerer (!) seg til søket, har ikke resultatene ingresser. Alt man ser er dokumentoverskrift og publiseringsdato. Man blir ikke vist forekomsten av teksten man har søkt med. Enda Google Custom Search er gratis.

Basert på et enkelt nettsøk virker det som om den typiske målgruppen for arbeid med tilgjengelighet på nett er folk i rullestol. Altså de som har nettet som den eneste plassen der de er fullstendig likeverdige med alle andre. Burde ikke heller disse målgruppene vært vurdert?:

  • Folk som behersker IT dårlig
  • Folk som behersker de offentlige språkene i landet dårlig
  • Svaksynte

den rekkefølgen.

Det ser ut til at de offentlige kriteriene for digital tilgjengelighet, og demonstrasjonen av disse, er fullstendig akterutseilte.

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in Offentlige data. Bookmark the permalink.