NRKs trafikkportal: maktmisbruk på de reisendes bekostning

Kulturminister Hadia Tajik har godkjent at NRK kan etablere sin landsdekkende trafikkportal. Etter 8 år med blokkering av kommersielle aktører får NRK nå Jus primae noctis, retten til å ta møydommen, på norske kollektivdata. Offentlige budsjetter og karrierer sikres og fremmes, og norske forbrukere ender opp med underlegne forbrukertjenester betalt via skatteseddelen. Det er maktmisbruk på de reisendes bekostning.

I pressemeldingen om NRKs trafikkportal skriver Kulturdepartementet at «rute- og trafikkdata som inngår i portalen blir fritt tilgjengelig på like vilkår for konkurrerende aktører og at tjenesten skal være konkurransenøytral for ulike transportaktører.»

Det Kulturdepartementet og -ministeren lar være å nevne, er at kommersielle aktører i en årrekke har vært nektet tilgang på disse dataene. Eksempelvis har Google Transit, som ble lansert i 2005, aldri blitt gitt tilgang på Ruter-dataene som NRK nå skal benytte seg av. Dette til tross for en underskriftsaksjon om saken, lovnader fra Trafikanten og et vedtak i Oslo Bystyre om å åpne kollektiv-datasettet for Google. Per i dag er Google eksplisitt utestengt fra:

  • Ruters ruteinformasjon.
  • Statens vegvesens trafikkflytinformasjon.
  • Statens kartverks kart over Norge og norsk veinett.

Jeg har siden 2009 engasjert meg for å gi Google tilgang til Ruters datasett. Det som hele tiden har vært klart, er at Google tilbyr markedets beste tjenester. Når NRKs trafikkportal lanseres er det med tilgang til alle nødvendige datasett. Google Transit får tidligst tilgang 8 år etter sin oppstart. Hvordan kan kulturministeren definere dette som like vilkår? Om alle aktører skulle behandles likt, burde dataene overleveres NRK i 2021.

NRK har sterke kort på hånden når de nå skal befeste sin posisjon i det norske kollektivinfo-markedet:

  • Kulturministeren lar NRK etablere seg først som landsdekkende i det norske markedet. Landets øvrige, offentlige aktører har ikke mandat til å tilby dette, og de private er altså foreløpig utestengt.
  • De har store fortrinn når de inngår avtaler med andre offentlige aktører. Eksempelvis kan NRK gratis benytte seg kart fra Statens Kartverk. Kommersielle aktører må betale for dem.
  • NRK finansieres med forutsigbare, offentlige avgifter. Inntektene avhenger ikke av hvordan tjenesten blir mottatt blant forbrukerte.
  • NRK tar liten eller ingen økonomisk risiko. Tjenesten blir gratis og reklamefri. Dette gjør det vanskelig å etablere alternativer.
  • Som med Yr.no vil tjenesten få massiv redaksjonell dekning via NRKs TV-kanaler. Ingen andre tjenester kan nå frem med denne typen markedsføring.

NRK har et dyktig webutviklingsteam – etter norsk målestokk. Sindre Østgård, sjef for Nye medier i NRK, tar seg imidlertid godt med vann over hodet når han uttaler at NRK skal utkonkurrere Googles kartsatsning. Den driftes av 1100 fast ansatte og 6000 konsulenter og oppfattes som internasjonalt markedsledende i et marked der konkurransen er beinhard.

Et annet aspekt er at NRK gjør seg til en partisk aktør i et politisk betent tema de er pålagt å dekke som en nøytral nyhetsformidler. De gjør seg selv inhabile i utførelsen av sin egen kjernevirksomhet. I sin dekning av saken slipper NRK eksempelvis til Sindre Østgård med følgende uttalelse: «Google har ingen eller liten kvalitetssikring av reiserådene sine». Slik omskriver NRK det faktum at de selv får tilgang til offentlige data som kommersielle aktører har vært utestengt fra i minst 8 år. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas uttaler videre til Kampanje at på «ett og et halvt år … har ingen tjenester dukket opp, fordi en slik basistjeneste ikke er kommersielt interessant.» At kommersielle tjenester og interesser ikke eksisterer, er altså usant. Bjerkaas kjenner til Google Transit. Med uttalelsen dokumenterer Bjerkaas sin vilje til å ofre nøytral saksdekning til fordel for egne produkter.

Dette er ikke første gangen NRK setter sin trafikkportals behov foran nyhetsformidling rundt temaet. I 2010 ba jeg NRKbeta dekke underskriftsaksjonen min for at daværende Trafikanten skulle gi rutetidene sine til Google. Jeg fikk avslag om nyhetsdekning. Begrunnelsen var at NRK ikke ønsket debatt rundt emnet før deres eget produkt var lansert.

Så kan man spørre seg: Vil dette farge NRKs dekning av andre saker der offentlige og private interesser står mot hverandre? Vil NRKbetas kamp mot kommersielle krefter farge verdensoppfatningen og nyhetsformidlingen deres? Kulturdepartementet tar sjansen på at dette ikke skjer. Det er en risiko de ikke hadde trengt å ta.

Verst er det imidlertid at det offentlige i sakens anledning setter egne interesser, prosjekter, budsjett og karrierer foran trafikantenes behov. La oss håpe vi kan skape en endring. En endring slik at markedslederne får slippe til også i Norge. Vi som ønsker å reise miljøbevisst trenger de beste tjenestene markedet har å by på.

Oppdatering 1: Sitat fra Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas

Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in NRK, Offentlige data. Bookmark the permalink.