Ordrenekt fra Trafikanten

Trafikanten nekter atter en gang å dele offentlige data, denne gangen etter eksplisitte og konkrete pålegg fra Regjeringen.

17. november 2010 la Fornyingdepartementet ut de såkalte Fellesføringene for 2011. Regjeringen sendte ut en pressemelding som for kollektivinteresserte kan forkortes ned til én setning:

Noe tidligere hadde jeg for annen gang fått avslag på tilgang på Trafikantens bussruter. Da denne pressemeldingen kom, svarte Trafikanten:

Trafikanten fattet 3. november 2010 vedtak om å avslå Tennøes begjæring om innsyn. Etter å ha foretatt de undersøkelser som klagen gir grunnlag til, opprettholder Trafikanten sitt vedtak. Tennøe viser i sin klage til uttalelser fra Fornyings-administrasjons-og kirkedepartementet (“FAD”). Trafikanten kan ikke se at disse uttalelsene påvirker det vedtaket som er fattet.

Altså. Regjeringen sier: “Bussruter skal gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater”. Og Trafikanten sier: “Uttalelsen til Regjeringen påvirker ikke vedtaket” om å nekte folk tilgang på maskinlesbare bussruter.

Trafikanten, til orientering: Regjeringen “uttalte” seg ikke. De kom med en “føring”, en ordre. Dere er offentlig eid, og Regjeringen er på toppen av deres eierstruktur. Ved ikke å dele bussruter i maskinlesbare formater, bryter dere en eksplisitt og konkret ordre fra deres øverste eier.

Vedlegg:

  1. Trafikanten: Avslag nummer to
  2. Trafikanten: Vedrørende innsynskrav
  3. Trafikanten: Oversendelsesbrev til Fylkesmannen
Advertisements

About Bjørn Solnørdal Tennøe

Interaction designer, happy camper & biker, proud father to three krazy kids.
This entry was posted in Offentlige data and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Ordrenekt fra Trafikanten

  1. spongetub says:

    Stå på for det opne, Bjørn!

    (Neste gang håpar eg å kunne like posten din uten å måtte rote fram gammal wp-brukar)

  2. Pingback: Utsett NRKs trafikkportal – slipp til kommersielle aktører! | Funksjon

Comments are closed.