Search disambiguation: Make sense of your user’s vague query

disambiguation-result-illustration

Some users formulate themselves vaguely when searching. When that happens, start a dialogue about intent. Uncover the user’s information need with a clear disambiguation strategy.

Continue reading

Posted in Findability | Tagged , , ,

Tips til ny yr.no-app

I norsk nettsammenheng er yr.no en av de store suksessene. Tjenesten er populær både hjemme og ute, er prisvinnende og et forbilde i mange sammenhenger. Nå skal NRK lansere en ny versjon av tjenesten og ber om tilbakemelding. Under er ønskelisten min over forbedringer i den nye utgaven.

Continue reading

Posted in Offentlige data | Tagged , ,

Diskusjon av NRKs opphavsrett

Jeg har opprettet en plass på GitHub for å diskutere hva vi kan gjøre for å endre NRKs opphavsrett, som jeg mener både er stenaldersk og i strid med Regjeringens eksplisitte instruksjoner.

Continue reading

Posted in Offentlige data | Tagged ,

Git’d

Whee! My first project on GitHub 😀

Posted in Uncategorized

Kan vi få TV-arkivsøk, NRK?

I 2006 og 2011 foreslo jeg for NRK at vi burde få søk i TV-innholdet deres, inkludert i arkivet. Kanskje det kommer i år? NRK skal oppgradere søket sitt og har bedt publikum om tilbakemeldinger. Så da tar jeg opp tråden nok en gang.

Continue reading

Posted in Offentlige data | Tagged , , , ,

Yes, the iPod Touch can replace your phone

Can you use the 2015 iPod Touch as your primary phone? Yes you can! Because of Apple’s Continuity feature, which allows you to call and text on any of Apple’s devices. It’s the low cost way to upgrade your trusty old iPhone 4s.

Continue reading

Posted in Uncategorized

Prise Herren for vår modige, politiske opposisjon

– Hei, opposisjonspolitiker Anniken Huitfeldt, vi vil gjerne ha ditt synspunkt på en politisk sak.

– Det er Regjeringen som har full informasjon om alle sider i denne saken, og den som bestemmer, sier Huitfeldt.

– Men hva mener du er riktig?

– Jeg mener dette er Regjeringens beslutning, og deres ansvar.

– Du har ingen personlig oppfatning av hvordan saken bør håndteres?

– Det er de som har full informasjon som skal ta den avgjørelsen.

– Har du forståelse for at det kan virke rart at ingen i Ap har, eller vil uttrykke, en mening om dette?

– Vi mener det vi alltid har ment, at det er Regjeringen som må håndtere dette.

– Er det viktigere å gjøre […] enn […]?

– Det er det Regjeringen som foretar en vurdering av, sier Huitfeldt.

Posted in Uncategorized