Diskusjon av NRKs opphavsrett

Jeg har opprettet en plass på GitHub for å diskutere hva vi kan gjøre for å endre NRKs opphavsrett, som jeg mener både er stenaldersk og i strid med Regjeringens eksplisitte instruksjoner.

Continue reading

Posted in NRK, Offentlige data

Git’d

Whee! My first project on GitHub 😀

Posted in Uncategorized

Kan vi få TV-arkivsøk, NRK?

I 2006 og 2011 foreslo jeg for NRK at vi burde få søk i TV-innholdet deres, inkludert i arkivet. Kanskje det kommer i år? NRK skal oppgradere søket sitt og har bedt publikum om tilbakemeldinger. Så da tar jeg opp tråden nok en gang.

Continue reading

Posted in NRK, Offentlige data

Yes, the iPod Touch can replace your phone

Can you use the 2015 iPod Touch as your primary phone? Yes you can! Because of Apple’s Continuity feature, which allows you to call and text on any of Apple’s devices. It’s the low cost way to upgrade your trusty old iPhone 4s.

Continue reading

Posted in Uncategorized

Prise Herren for vår modige, politiske opposisjon

– Hei, opposisjonspolitiker Anniken Huitfeldt, vi vil gjerne ha ditt synspunkt på en politisk sak.

– Det er Regjeringen som har full informasjon om alle sider i denne saken, og den som bestemmer, sier Huitfeldt.

– Men hva mener du er riktig?

– Jeg mener dette er Regjeringens beslutning, og deres ansvar.

– Du har ingen personlig oppfatning av hvordan saken bør håndteres?

– Det er de som har full informasjon som skal ta den avgjørelsen.

– Har du forståelse for at det kan virke rart at ingen i Ap har, eller vil uttrykke, en mening om dette?

– Vi mener det vi alltid har ment, at det er Regjeringen som må håndtere dette.

– Er det viktigere å gjøre […] enn […]?

– Det er det Regjeringen som foretar en vurdering av, sier Huitfeldt.

Posted in Uncategorized

Adobe: Your account is not been impacted and its completely safe

[Adobe rep]: Hello! Welcome to Adobe Customer Service.

Bjørn T.: Hi, the Adobe leaked credentials checker at http://adobe.cynic.al reports that my credentials appear in the stolen data set. On your site, you state that «You will receive an email notification from Adobe», but I have not been notified. Who should I trust in this matter? Have you finished sending e-mails to all involved customers?

[Adobe rep]: Let me check and help you.

Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Game over

Dette er ikke dagen for å henge ut NRK. De gjør et smart, hederlig og prinsipielt viktig valg når de til slutt trekker seg fra dit.no.

De samarbeidende, offentlige etatene (Statens vegvesen, Ruter, Trafikanten) bør imidlertid virkelig reflektere over hvorfor de i 2009 valgte å gi grensesnittdelen av jobben til NRK, snarere enn å publisere data til de ledende aktørene i nettkartmarkedet, der Google har vært førende siden 2005.

Konklusjonen for samferdselsaktørene bør fremdeles være «å aktivt etterstrebe å levere den kvalitetssikrede informasjonsstrømmen til velkjente tilbydere som har produsert mer komplette grensesnitt».

Posted in NRK, Offentlige data